FYSIO VINK VENRAY, PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE EN MANUELE THERAPIE


© Fysio Vink 2020.  All rights reserved   

Arbeidscuratieve zorg


Onder arbeidscuratieve zorg wordt een vorm van fysiotherapie verstaan die zich bezighoudt met de individuele begeleiding van werknemers met lichamelijke klachten aan spieren en gewrichten. De fysiotherapeut besteedt, tijdens de individuele begeleiding, naast persoonsgebonden factoren ook aandacht aan de werkfactoren bij het uitvoeren van het behandelplan.


Werkfactoren


Werkgebonden factoren die invloed kunnen hebben op lichamelijke klachten zijn onder te verdelen in:


Werktechniek / werkmethode (werkhouding, werktechnieken)

Organisatie van het werk ( taken, taakinhoud, houdingsvariatie e.d.)

De ergonomie van de werkplek (inrichting en vormgeving)

Gericht op een snelle reïntegratie en voorkomen van verzuim


Door dat in het behandelplan werkgebonden factoren mee worden genomen, kan er beter en directer worden ingespeeld op een snelle reïntegratie of voorkomen van verzuim. Een gerichte coaching met betrekking tot het uitvoeren van het werk, kan de betrokken medewerker instaat stellen om in de eigen werkzaamheden te blijven functioneren. Bedrijven, Arbo-diensten en uitvoeringsinstellingen kunnen bij ons terecht voor een dienstverlening die structureel bijdraagt aan een vermindering van verzuimdagen. Onderzoek, het verkrijgen van inzicht in eigen ziekteproces, specifieke trainingen en andere vormen van hulpverlening zijn de basis van een gedegen arbeidscuratieve zorg en arbeidsreïntegratie.


Werkwijze


Door middel van


Functie- en krachttraining

Werkplek screening en

Preventieve trainingen voor cliënten met (dreigende) fysieke klachten

wordt er gewerkt aan het optimaliseren van het herstel of reïntegratie. Reïntegratie door een goed gestructureerd plan is zowel voor de werkgever als de werknemer een positief resultaat. De nadruk van onze trainingen ligt op herstel van onze conditie en kracht en het optimaliseren van de fysieke arbeidsomstandigheden.


 


 

Arbocuratie