FYSIO VINK VENRAY, PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE EN MANUELE THERAPIE


© Fysio Vink 2020.  All rights reserved   


Soms is fysiotherapie niet voldoende. De manueel therapeut vult de behandeling dan aan door manuele therapie toe te passen.


Manuele therapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie en wordt uitgeoefend door een manueel therapeut. Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding fysiotherapie een gespecialiseerde studie manuele therapie heeft afgerond. Het is een specifieke methode van onderzoeken en behandelen die bijzonder geschikt is bij functiestoornissen en pijnklachten die voortkomen uit de wervelkolom of uit ledematen. De behandeling bestaat uit het verbeteren van de functiestoornissen door o.a manipulatietechnieken. Meestal gaat dit gepaard met een -veelal pijnloos- knappend geluid. Het effect van manuele therapie is vaak direct merkbaar voor de patiënt.


Het doel

Het doel is het herstellen van de functiestoornissen en daarmee het verbeteren van de vaardigheden voor het dagelijks functioneren.Verbeteren van de mobiliteit en de pijnvermindering zijn de voorwaarden voor een optimaal herstel. De werkwijze De manueel therapeut inventariseert door middel van een vraaggesprek de klachten. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. De manueel therapeut kijkt daarbij naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt. De manueel therapeut geeft een goede instructie en begeleiding zodat de patiënt een beeld krijgt van de behandelwijze en het effect. Daarnaast wordt inzicht gegeven in een verantwoorde manier van belasten in het dagelijks leven. Manuele therapie wordt, indien nodig, met o.a. fysiotherapie en trainingstherapie gecombineerd voor een optimaal resultaat.


Vergoedingen fysiotherapie / manuele therapie

Per 1 januari 2005 heeft het huidige kabinet besloten fysiotherapie uit het basispakket te halen. U krijgt fysiotherapie en manuele therapie alleen vergoed als u aanvullend verzekerd bent! Bij kinderen tot 18 jaar valt de behandeling nog in de basisverzekering. Voor iedereen die 18 jaar of ouder is, wordt fysiotherapie niet meer standaard vergoed. Voor patiënten met een chronische aandoening wordt een uitzondering gemaakt. Alleen de eerste 9 behandelingen voor deze aandoeningen vallen in de aanvullende verzekering. Na de 10de behandeling vallen de behandelingen onder de basisverzekering.


Organisatie

Binnen onze praktijk werkt er een manueel therapeut. Dat is dhr. G.J.H. Vink, hij heeft de opleiding volgens het S.O.M.T. model gevolgd en is Master in de Manuele Therapie.


Beroeps organisatie en kwaliteitsbewaking

De Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) is een lidvereniging van het KNGF. De leden zijn verplicht tot het volgen van bij- en nascholing, waarmee men voldoet aan de registratie- en herregistratie- voorwaarden. Het centraal kwaliteitsregister wordt jaarlijks geactualiseerd en is ter inzage voor alle verwijzers en verzekeraars en is ook te vinden op www.fysiotherapie.nl . De leden van de NVMT vallen onder de klachtenregeling van het tuchtrecht van het KNGF.

Manuele Therapie